CN Music-4

Posted on Tháng Tám 23rd, 2014 by vietflash.
Categories: Videos Nhạc Hoa.

cnmusic4 CN Music phần 4, bao gồm Teresa Teng Music Collection, CN Music – 4. (more…) (2635)

Chức năng bình luận bị tắt ở CN Music-4

Videos Nhạc Hoa

Posted on Tháng Mười 1st, 2012 by vietflash.
Categories: Videos Nhạc Hoa.

cnmusicvideo Các bản nhạc bằng tiếng Hoa, phần lớn là những bài nhạc xưa, mà bên VN các nghệ sĩ cải lương thường hát theo điệu hồ quảng, ngoài ra còn có 1 số bản nhạc ngoại nổi tiếng được hát bằng tiếng Hoa hay tiếng việt (more…) (10742)

9 comments.

Page 1 of 11